Author Archives: Karl Norrbom

Besök oss på höstmarknaden lördag 10 oktober!

SFP har tält utanför Kulturhuset i Hagalund från kl. 10 till 14. Varmt välkomna att diskutera med oss. På plats finns Fred Granberg och Stig Kankkonen från fullmäktigegruppen. Kaffeservering.

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

SFP-aktivitet ledde till tryggare tillfälliga skolvägsarrangemang vid Mattliden

Då anslutningen vid Ring II och Västerleden (Mattknuten) byggs om leder det till otryggare skolväg för alla Mattlidenelever. På skolcentrets område vistas dagligen 1300 barn i åldern 1 – 19 år. Ombyggnaden är nödvändig och kräver tillfälliga lösningar under byggtiden. … Continue reading

Posted in Okategoriserade | Leave a comment