Om oss

Vi är SFP:s lokalavdelning för Stor-Hagaund med sammanlagt ca 90 medlemmar för närvarande från Hagalund, Gäddvik, Westend, Otnäs och Mankans.

Medlemskap i lokalavdelningen är den naturliga vägen att bli medlem i partiet. Avdelningens styrelse sammanträder ungefär en gång i månaden. Vi är en kanal för medlemmarna att påverka. Vi har direkta kontakter till fullmäktige och kommunorganisationen. Vi gör fotarbetet i val, vi ordnar tillfällen för debatt och olika temakvällar.

Vi tar ofta emot både initiativ och klagomål från fältet, som vi vidarebefordrar till de vederbörande SFP-politiker som ärendet närmast berör. Vi har medlemmar i både fullmäktigegruppen och olika nämnder.

Lokalavdelningen har en egen budget. Vi debiterar en liten medlemsavgift som i vårt fall är (högst) 20 euro om året (2014). Då är man medlem i SFP.

Vi har ett intimt samarbete med vår västra grannavdelning SFP Mattby-Olars som är ungefär lika stor. Det arbetet har pågått i många år och varit mycket fruktsamt. Vi får större muskel den vägen och mera gehör inom kommunorganisationen.
Kontakta oss och hör dig för!