Kontakt

Styrelsen för Sfp i Stor-Hagalund 2015

  • Fred Granberg, ordförande, 040 843 9494, fred.granberg (at) gmail.com
  • Bo Lönnqvist, sekreterare, representant i Kommunorganisationens styrelse, 045 112 4090, bo.k.lonnqvist (at) kolumbus.fi
  • Hans Lindqvist, skattmästare, suppleant i Kommunorganisationens styrelse, hansinnettiosoite (at) gmail.com
  • Sten Lindgren, vice ordförande
  • Ulrika Bachér, medlem
  • Stefan Ekholm, medlem
  • Tom Wentzel, medlem
  • Urban Wiik, medlem

Funktionärer utom styrelsen:

  • Christina Ruth
  • Johan Holmberg